13 weken echo

“12-14 weken”

Wat is de 13 weken echo?

De 13 weken echo is een medisch onderzoek waar wordt gekeken naar eventuele lichamelijke afwijkingen bij uw kind. Het is een extra onderzoek voor de 20 weken echo, zodat wij nog beter het kindje kunnen monitoren. De 13 weken echo lijkt dan ook erg op de 20 weken echo. Alleen is het kindje bij 13 weken natuurlijk nog niet helemaal gevormd. Het is dus geen vervanger van de 20 weken echo. U kunt de 13 weken echo laten doen van 12 weken +3 dagen tot en met 14 weken +3 dagen in de zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen zwangerschap.

Goed om te weten

We adviseren om bij de 13 weken echo geen kinderen mee te nemen vanwege de concentratie die nodig is van de echoscopist tijdens het onderzoek.
In de praktijk- en echoruimte mag niet gefotografeerd en gefilmd worden. Een echoscopist ondervindt hier namelijk hinder van, maar ook waarborgen wij zo een stukje privacy van de echoscopist zelf.


13 weken onderzoek

De 13 weken echo vindt plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 12+3 en 14+3 weken. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de echo wordt er o.a. gekeken naar de groei van het kindje en eventuele afwijkingen. Een echo bied geen 100% garantie, omdat simpelweg niet alle afwijkingen gezien kunnen worden. Bij de 13 weken echo kunnen wij minder afwijkingen zien dan bij de 20 weken echo. Dit omdat het kindje daarvoor nog te klein is.

Soms kan de echoscopist niet alles goed zien. Bijvoorbeeld als een vrouw wat zwaarder is, bij een litteken in de buikwand of als het kind anders ligt. Dit komt bij de 13 weken echo vaker voor dan bij de 20 weken echo. De echoscopist kan dan een vaginale echo voorstellen. Die krijgt u meteen. Als u geen vaginale echo wilt, kunt u deze weigeren.

Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uit ziet dan normaal. De echoscopist kijkt bij een 13 weken echo bijvoorbeeld naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom. Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of het vruchtwater normaal is.

Het kind is rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 wekenecho. Veel afwijkingen zijn nog niet te zien. Maar sommige, vaak ernstige afwijkingen wel. Die kunnen zo ernstig zijn dat het kind tijdens of vlak na de zwangerschap overlijdt.

De echoscopist kan niet alles zien. Als zij geen afwijkingen ziet, is dit geen garantie dat het kind gezond is.


Voorbeelden van mogelijke lichamelijke afwijkingen

 • Open schedel/Anencefalie
 • Open rug/Spina bifida
 • Ernstige afwijkingen aan de hersenen
 • Breuk of gaatje in de buikwand
 • Ernstige misvormingen aan het gezicht
 • Hartafwijkingen
 • Afwijkingen aan armen of benen

De echoscopist ziet bij de 13 weken echo soms een afwijking die (ook) kan voorkomen bij een kind met een chromosoomafwijking (of een andere erfelijke aandoening). Hierbij is het belangrijk om te weten dat niet alle ernstige chromosoomafwijkingen gepaard gaan met afwijkingen die te zien zijn bij een 13 weken echo. Als u wilt laten onderzoeken of uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft, kies dan voor de NIPT niet-invasieve prenatale test.

Uitslag onderzoek

U krijgt de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. De uitslag geeft geen zekerheid.

Ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn? Dan krijgt u altijd vervolgonderzoek aangeboden. Want de uitslag van een 13 weken echo geeft geen zekerheid. Het is niet altijd duidelijk of het echt een afwijking is. En als het een afwijking is, hoe ernstig deze is en wat dat dan voor uw kind betekent. Bovendien kan de echoscopist niet alle afwijkingen zien bij de 13 weken echo. Dat betekent dat uw kind toch een afwijking kan hebben, ook al is de uitslag van de echo goed. U beslist altijd zelf of u vervolgonderzoek wilt.

Welke uitslagen kunt u krijgen?

U krijgt de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. U kunt een van deze drie uitslagen krijgen:

 1. Er is geen aanwijzing voor een afwijking gezien
  Dit is de uitslag bij 95 van de 100 zwangeren (dit is een schatting op basis van internationaal onderzoek).
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig.
 2. De echoscopist heeft het kind bekeken maar kon niet alles goed zien
  Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met uw kind. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw kind niet goed zichtbaar in uw buik ligt. En bij vrouwen die wat zwaarder zijn, is de echo moeilijker te maken.
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig. Kiest u voor een 20 weken echo? Dan kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken.
 3. Er is een aanwijzing voor een afwijking gezien
  Deze uitslag krijgt u als de echoscopist iets afwijkends ziet of daarover twijfelt. Het is nodig om verder te onderzoeken wat uw kind precies heeft. En wat dat betekent voor uw kind.
  → U kunt kiezen voor vervolgonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. U besluit zelf of u vervolgonderzoek wilt laten doen.

De schriftelijke uitslag voor de behandelend verloskundige wordt digitaal verstuurd via beveiligde mail. Als er een mogelijke afwijking is geconstateerd dan stellen wij jouw verloskundige op de hoogte en zul je worden doorverwezen voor verder onderzoek in het UMCG Groningen of Isala in Zwolle.

Vergoeding basisverzekering

Iedere vrouw heeft een keuze voor de 13 weken echo. De zorgverzekeraar vergoedt dit onderzoek. Wel is deze echo nog in onderzoeksfase.


Wil je meer duidelijkheid over het eventueel aanwezig zijn van afwijkingen bij het kindje? Bezoek dan eens de website van:  www.prenatalescreening.nl en www.pns.nl

De informatie over de 13 wekenecho kunt u ook lezen via deze sites

Wat kun je verwachten

Wil je een afspraak maken? Vul onderstaande gegevens in en wij bellen je terug op het moment wanneer het jou uitkomt.

Contactgegevens

Adres
Griene Leane 5v
9051LZ Stiens

Telefoon:
058 – 257 2075

Afspraak maken

Stap 1 van 2

Ik wil een afspraak maken voor(Vereist)
Kies 1 of meerdere echo’s waarvoor je een afspraak wilt maken.
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)